Haastattelu: Yleisradio toimitusjohtaja Mikael Jungner

YLE yhä voimallisemmin verkkoon:
Verkkoliiketoiminta pakottaa median muuttumaan

Median ansaintalogiikka on sähköisen viestinnän vahvistumisen myötä murroksessa. Tähän haasteeseen vastatakseen on Yleisradio toimitusjohtaja Mikael Jungnerin aikana ottanut käyttöön strategian, jossa sähköisellä medialla on merkittävä rooli. YLEn intresseissä on luoda aidosti kaksisuuntainen maailma, jossa kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kasvavat ja valinnanvapaus lisääntyy.

Mikael Jungnerin luotsaama Yleisradio seisoo kahdella vahvalla tukijalalla, joista toinen on perinteinen broadcast, televisio ja radio, ja toinen, uudempi, internet. Verkkomaailma on Yleisradiolle merkittävä media suoran yhteytensä ansiosta kansalaisiin. Verkko mahdollistaa yhä enemmän sisältöjä yhä useampien käyttöön. Yhteiskunnallinen hyöty on selkeä, mutta kaupallisella puolella liiketoiminnan järkevät ansaintamallit ovat vielä kehittymässä. Sen valtavat mahdollisuudet ovat kuitenkin jo nähtävissä.

Jungner itse puhuu sähköisen liiketoiminnan yhteydessä sen mittakaavan kulttuurivallankumouksesta, ettei ihmiskunta ole vastaavaa ennen nähnyt.
Vallankumouksen merkitys on vaarassa jäädä kuitenkin huomaamatta sen ansaintalogiikan mahdottomuutta voivotellessa. Runkoverkkoihin on investoitu useita satoja miljoonia, mutta verkko itsessään on vain alusta, johon tarvitaan yleisöä kiinnostavaa sisältöä. Oleellista olisi Jungnerin mukaan miettiä, miten uudessa sähköisessä maailmassa pärjätään kestävästi.
Miten luodaan niitä sisältöjä, joista yleisö on valmis maksamaan? Miten kaupallinen ja yhteiskunnallinen media voivat tehdä yhteistyötä, joka hyödyttää molempia?

Tiedonvälityksen sähköisen markkinan ansaintalogiikka on Jungnerin mukaan ennen pitkää jollain tavalla ratkaistava. Tietoyhteiskuntavision toteutuminen vaatii sen, että verkkoon saadaan laadukasta sisältöä. Ellei Suomi kykene haasteeseen vastaamaan, sen ratkaisevat joka tapauksessa amerikkalaiset mediayhtiöt. Jungner on kuitenkin tulevaisuuden suhteen positiivinen. Itse hän on visioinut median muuttuvan yhä kiinteämmäksi osaksi elämysteollisuutta, jolloin sanomalehdessäkään ei enää makseta sen sisältämistä uutisista, vaan aamukahvin kanssa nautitusta yksityisestä hetkestä ennen kiireistä työpäivää. Elämyksellisyyteen vahvasti panostamalla voidaan Jungnerin mukaan tuoda huomattavasti lisävoimaa myös nykymuotoiseen mediaan, niin julkisella kuin kaupallisella puolella.

Jungner näkee YLEn sähköisen murroksen katalyyttina, joka voi edistää sähköisen viestinnän ansaintalogiikkojen uudistamista ja muutoksen läpiviemistä. Hän toivoo, että YLE voisi käyttää asemaansa tietoyhteiskuntaohjelman tienraivaajana ja mahdollistajana. Kaupallisten ja julkisten sisältöjen kilpailuasetelman sijaan tulisi hänen mukaansa etsiä keinoja, joilla yhteiskunnallinen media voi tukea sähköisen viestinnän ansaintalogiikan kehittymistä siirtämällä sisältöjään yhä enemmän verkkoon. Tämä mahdollistaa paremmat lähtökohdat kaupallisen median kehitystyölle ja relevanttien palvelujen ja konseptien löytämiselle.

Jungnerin konkreettinen LVM:n Viestinnän ja verkkoliiketoiminnan elvytysohjelman – avajaistilaisuudessa Vanhalla Ylioppilastalolla 16.4. tarjoama ehdotus on YLEn tuottamien sisältöjen saaminen laajempaan jakeluun verkossa erityisesti yhteistyössä julkisen hallinnon kanssa. YLEn sisällöt laajassa verkkokäytössä toimisivat parhaimmassa tapauksessa perusteluna myös julkisten palvelujen mittavalle siirtymiselle verkkoon. Niin yhteiskunnan palveluorganisaatioiden kuin kaupallisenkin median täytyy olla siellä, missä sen yleisökin on.