Mikko Ilomäki, Isolta Oy:n toimitusjohtaja

Sähköinen laskutus myös mikroyrityksiin

E-laskun säästömahdollisuudet ovat mittavat. Perinteinen laskutus tuottaa kuluja sekä laskuttajalle että vastaanottajalle. Jotta automatisoitu taloushallinto olisi mahdollista ja säästömahdollisuudet voisivat realisoitua, tulee koko alihankintaketju saada e-laskutukseen mukaan.

Suomessa toimivista yrityksistä lähes kaikki, n 93 % on mikroyrityksiä. Isolta Oy:n toimitusjohtaja Mikko Ilomäen mukaan erityisesti mikroyrityksille on tarjottava konkreettisia hyötyjä, miksi niidenkin kannattaa siirtyä perinteisestä laskusta e-laskuun.

On arvioitu, että yhden paperilaskun lähetyksestä koituu noin viiden euron kustannukset. Yrityksillä laskun vastaanottaminen tuottaa n. 30-60 euron kustannukset. Laskuja lähetetään vuosittain n. 500 miljoonaa. Sähköisellä laskutuksella saadut säästöt voivat nousta lähes 3 miljardiin euroon.

Mikroyritykselle tärkeintä on hoitaa taloushallintoon liittyvät asiat mahdollisimman edullisesti ja vaivatta. Sähköinen laskutus voi mikroyrityksissä lisääntyä vain, jos kaikki seuraavat toteutuvat: 1) se on perinteistä laskuttamista halvempaa 2) sen käyttöönotto on nopeaa eikä vaadi investointeja 3) laskun lähettäminen on yhtä helppoa kuin sähköpostin lähettäminen.

Viestintää ja yhteistyötä

Sähköisen laskutuksen edellytykset toteutuvat jo tänä päivänä. Kuitenkin esteeksi tulevat usein yrittäjän omat asenteet ja tottumukset.

- Moni yrittäjä on esimerkiksi tottunut käyttämään taulukkolaskentaohjelmaa laskutusohjelmana. Asenteisiin voimme vaikuttaa, paitsi tekemällä helppokäyttöisempiä tuotteita, myös viestinnällä ja markkinoinnilla. Viestinnässä oleellista on, että me ohjelmistotalot teemme yhteistyötä yrittäjille tärkeiden tahojen, esimerkiksi pankkien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa, Ilomäki toteaa.

Isolta haluaa avata keskustelua myös tulevien yrittäjien kanssa ja tarjoaa kaikille Suomen oppilaitoksille taloushallinnon ohjelmiston maksutta opetuskäyttöön.

- Lisäksi tärkeä viesti yrittäjille on, että sähköisellä liiketoiminnalla ei haeta pelkkiä säästöjä. Kun sähköiseen liiketoimintaan ulotetaan yrityksen myynti ja markkinointi, yritys voi lisätä asiakasmääräänsä ja tunnettuuttaan sekä parantaa asiakaspalveluaan ja imagoaan.

< Palaa